Agencja pracy tymczasowej i Outsourcing pracowniczy

Specjalizujemy się w krajowym pośrednictwie pracy. Kontakt z nami charakteryzuje się profesjonalnym pośrednictwem oraz leasingiem pracowniczym. Ponieważ jesteśmy prawnie upoważnieni do organizowania rekrutacji w całej Polsce, zapraszamy do współpracy wszystkich, których interesuje całkowicie legalne i bezproblemowe zatrudnienie obcokrajowca ze Wschodu.

lata na rynku

zrekrutowanych kandydatów

klientów

kierunków rekrutacji

Agencja pracy tymczasowej

Nasza agencja zajmuje się zatrudnianiem pracowników z Ukrainy, Białorusi, Mołdawi, Gruzji, Rosji, Armeni oraz Rosji. Wszelkie formalności związane z legalnym pobytem oraz pracą są po stronie naszej agencji.

Pośrednik pracy tymczasowej i za granicą

Agencja pośrednictwa pracy, w której zakres usług wchodzi rekrutacja pracowników z Ukrainy oraz innych krajów, to odpowiedź na potrzeby krajowych zleceniodawców.

Gwarantujemy, że wszyscy pozyskiwani przez naszą agencję pośrednictwa pracy obcokrajowcy są weryfikowani pod kątem posiadanych umiejętności, kompetencji, wykształcenia, znajomości języków, legalności dokumentów, pozwoleń oraz uprawnień, niezbędnych z punktu widzenia zleceniodawcy i zajmowanego stanowiska. W zależności od potrzeb danego zleceniodawcy, poszukujemy kandydatów do stałej i sezonowej aktywności zawodowej.

Outsourcing pracowniczy

Nasza firma zajmuje się również outsorcingiem pracowniczym. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji a także na zwiększenie elastyczności struktury przedsiębiorstwa, tzn. szybkości, skuteczności i efektywności jego reakcji na zmiany otoczenia rynkowego

-->